Sản phẩm

Dịch vụ kỹ thuật

Linh kiện điện tử

Download

Hỗ trợ trực tuyến

  • Văn phòng: (04) 3755 8929
  • Hotline : 0904 88 01 88
  • Kỹ thuật : 0904 681 858
  • Kinh doanh: 0912 488 338
  • Hỗ trợ trực tuyến:
  • Hỗ trợ trực tuyến:

 

 

Bản đồ hướng dẫn


Xem Chưa có tiêu đề ở bản đồ lớn hơn

Tỷ giá ngoại tệ

Thống kê Website

Kỹ thuật : 0904 88 01 88 - Văn phòng: 043 755 89 29

SEMIKRON IGBT MODULE

SEMIKRON IGBT MODULE

Price: 0 VNĐ

SKIIP SERIES
SKIIP11NAC0631T3   SKIIP32NAB12T/T1  
SKIIP11NAC063IT2   SKIIP32NAB12T10  
SKIIP11NAC063IT1   SKIIP32NAB12T18  
SKIIP11NAC063IT42   SKIIP32NAB12T49  
SKIIP11NAB063T42   SKIIP32NAC12T3  
SKIIP11NAB063T23   SKIIP32NAC12T42  
SKIIP11NAB126V1   SKIIP32UPS063T10  
SKIIP13NEL063I   SKIIP33UPS06  
SKIIP13NAB065VI   SKIIP33NEC125T2  
SKIIP12NAB126V1   SKIIP35NAB126V1  
    SKIIP36NAB126V1  
SKIIP20NAC0631T3   SKIIP39ANB16V1  
SKIIP20NAC063IT42   SKIIP81AC12IT1  
SKIIP20NAB12I   SKIIP81AN15//T10  
SKIIP20NAB12T6   SKIIP82AHB15T1  
SKIIP20NAB121T38   SKIIP82ANB15T1/T10  
SKIIP20NAB12IT36   SKIIP82AC12T1/IT1  
SKIIP20NAB12T34   SKIIP83AHB15T1  
SKIIP20NAB12T17   SKIIP83ANB15T4/T1  
SKIIP20NAB12T18   SKIIP83AC12IT1  
SKIIP20NAB12T49   SKIIP83AC12T2  
SKIIP20NAB12T2   SKIIP83AC12IT3  
SKIIP20NAB12T43   SKIIP83AH15//T1  
SKIIP20NAC121T2   SKIIP84EC12/T1  
SKIIP20NAC12IT42   SKIIP84UPS063T10  
SKIIP21NAB12 I/IT7   SKIIP85UPS063T10  
SKIIP21NAB12 T31   SKIIP84UPS06  
SKIIP22NAC063IT4   SKIIP87MB010CES  
SKIIP22NAC063IT42   SKIIP87MAR016C  
SKIIP22NAB12T/T18   SKIIP090NAK  
SKIIP22NAB12T19   SKIIP110NAK  
SKIIP22NAB12T35   SKIIP202GD061  
SKIIP22NAB12I/IT10   SKIIP232GD120-313/04  
    SKIIP292GD170-3DU  
SKIIP22NAB12T10   SKIIP302GD061  
SKIIP22NAB126V10   SKIIP302GD121-314  
SKIIP22NAC121T5   SKIIP312GD120-302  
    SKIIP342GH120-211CTV  
SKIIP22NAC12IT2/IT10   SKIIP342GD120
波建询问
 
SKIIP23AC128T2   SKIIP402GD061  
SKIIP23NAB126V10   SKIIP402GD121  
SKIIP24NAB063T12   SKIIP432GH120-4D  
    SKIIP592GB170-2D  
SKIIP24EV10   SKIIP513GB-122CT  
SKIIP24NAB125T12   SKIIP613GD061  
    SKIIP602GB120-  
SKIIP24NAB126V1   SKIIP632GB120-315CTV  
SKIIP24NAB126V10   SKIIP642GB120-208CTV  
SKIIP25NAB065V10   SKIIP802GH061-2259CTV  
SKIIP25AC128T2   SKIIP802GB061  
SKIIP28AC065VI   SKIIP803GD061  
SKIIP28ANB16V1   SKIIP912GB-303WTR  
SKIIP29SS065T11E   SKIIP912GB120-303  
SKIIP30NAB12T/T10   SKIIP942GB120  
SKIIP30NAB12T/T49   SKIIP942GB120-317CTV  
    SKIIP1042GB170-4749  
SKIIP30NAC12I   SKIIP1203GB122  
SKIIP30NAC121T1   SKIIP1212GB120  
SKIIP30NAC12IT42   SKIIP1242GB120-407CTV  
SKIIP30AC12T43   SKIIP1242GB120  
SKIIP30AC12T1   SKIIP1602GB061-459CTV  
SKIIP30AC126V2   SKIIP2013GB122  
SKIIP31NAB063T12   SKIIP2403GB122  
SKIIP31NAB12T10   SKIIP513GD172  
SKIIP31NAB12T/T11   SKIIP592GH170  
SKIIP31NAB125T12   SKIIP1013GB172  
SKIIP31NAB12T16   SKIIP1092GB170-474CTV  
SKIIP31NAB12T45   SKIIP1203GB172  
SKIIP31NAC12T2   SKIIP1513GB172  
SKIIP31NAC12T42   SKIIP1803GB122-3DK同(SKIIP603GB122CT)
 
 
    SKIIP603GB122CT
同(SKIIP1803GB122-3DK)
 
SKIIP31NAC063   SKIIP1803GB172  
    SKIIP2013GB172  
    SKIIP2403GB172  

 

Công ty cổ phần kỹ thuật điện tử công nghiệp hồng hà

Liên kết website

Địa chỉ: Số 7, ngõ 36/2 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - TP.Hà Nội
VPGD: Số 23, ngõ 218 Lạc Long Quân - Tây Hồ - TP. Hà Nội

Điện thoại: 844 3755 8929

Fax: 844 3755 8928

Email: dientuhongha@vnn.vn

Website: www.dientuhongha.com; www.suabientan.vn


hương binh và Xã hội đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoà
xklđ đài loan

monh anh mong lam sao cho rtoi nay mua mai hok roi   xklđ đài loan

xklđ đài loan 2017

monh anh mong lam sao cho rtoi nay mua mai hok roi   xklđ dai loan 2017Sử dụng ít nhất 2 bài báo khoa học công bố quốc tế như vậy   
xklđ đài loan

G Sử dụng ít nhất 2 bài báo khoa học công bố quốc tế như vậy      xklđ đài loan 


 xklđ đài loan 2017

G Sử dụng ít nhất 2 bài báo khoa học công bố quốc tế như vậy      xklđ đài loan 2017 

tin tuyển dụng xklđ đài loan

G Sử dụng ít nhất 2 bài báo khoa học công bố quốc tế như vậy      tin tuyển dụng xklđ đài loan
tin tuyển dụng xklđ đài loan

monh anh mong lam sao cho rtoi nay mua mai hok roi   tin tuyển dụng xklđ đài loan

 

 

Thiết kế website Hoàng Gia

Điện tử Hồng Hà

Báo dân trí